Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Συμμετοχή στην Ομάδα Γονέων

Οι πρώτες "Ομάδες Γονέων" έχουν ήδη ξεκινήσει!

Ωστόσο, αν υπάρχουν γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια Ομάδα, μπορούν να το δηλώσουν. 
Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των γονιών, θα δημιουργηθούν σύντομα και νέες ομάδες!