Υπηρεσίες


    Σε ό,τι αφορά στα παιδιά και στους εφήβους, η αξιολόγηση συνήθως ξεκινά με μια πρώτη συζήτηση με τους γονείς για τη συλλογή πληροφοριών. Στη συνέχεια ακολουθεί συνάντηση με το παιδί ή τον έφηβο, όπου ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό του επίπεδο, χρησιμοποιείται η συζήτηση, το συμβολικό παιχνίδι, η ζωγραφική και άλλες μέθοδοι για να αξιολογηθούν το είδος και η βαρύτητα των δυσκολιών του. Υπάρχουν φυσικά και τα ανάλογα διαγνωστικά τεστ για παιδιά, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
    ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

   • Άγχος
   • Φοβίες
   • Χωρισμός γονιών
   • Προβλήματα συμπεριφοράς (θυμός, επιθετικότηταανυπακοή, αντιζηλία κλπ)
   • Αντιζηλία στα αδέρφια
   • Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολίων (Αθηνά τεστ, Κλίμακες νοημοσύνης για παιδιά WISC III και μια σειρά άλλων ανιχνευτικών εργαλείων)
   • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
   • Έλεγχος σχολικής ετοιμότητας (Α ΤΕΣΤ-Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής ετοιμότητας  www.atest.gr

    ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

   • Άγχος για το σχολείο
   • Αγχώδεις διαταραχές (κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, φοβίες κλπ)
   • Έμμονες ιδέες
   • Διαχείριση προσωπικότητας
   • Διατροφικές Διαταραχές
   • κ.α.
    ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


   • Κατάθλιψη
   • Αγχώδεις διαταραχές (κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, φοβίες κλπ)
   • Εργασία
   • Διαζύγιο
   • Διατροφικές Διαταραχές
   • κ.α.

   -------------------------------------------------------------------------------
    ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
   Στόχος της Ομάδας Γονέων είναι να ενημερώσει τους γονείς γύρω από τα αναπτυξιακά θέματα των παιδιών τους. Να ενθαρρύνει τους γονείς να υιοθετήσουν μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Να βοηθήσει τους γονείς να αναζητήσουν πιο λειτουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Να ενισχύσει τους γονείς στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στο γονεϊκό τους ρόλο.
   Ενδεικτικά τα θέματα που συζητούνται στις Ομάδες Γονέων είναι: προβλήματα συμπεριφοράς (θυμός, ανυπακοή, επιθετικότητα), αντιζηλία ανάμεσα στα αδέρφια, μαθησιακές δυσκολίες, αυτοπεποίθηση παιδιού, επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, προβλήματα ύπνου, διατροφής, έλεγχος σχολικής ετοιμότητας κ.α.


   • Ομάδα Νηπιακής Ηλικίας
   • Ομάδα Σχολικής Ηλικίας
   • Ομάδα Εφηβικής Ηλικίας
   --------------------------------------------------------------------------------------

   Ομάδες Υποψήφιων και Μελλοντικών Γονέων

   Θα γίνω καλός γονιός;
   Πως θα αλλάξει η ζωή μου μετά το παιδί;
   Τι θα κάνω αν δεν μπορώ να θηλάσω;
   Αναπτύσσεται σωστά το παιδί μου;
   Πως να εμπλέξω τον άνδρα μου στη φροντίδα του παιδιού;
   Τι θα κάνω όταν κλαίει, θα το αγκαλιάζω;
   Πότε να πάει σε παιδικό σταθμό;
   Τι είναι η επιλόχειος κατάθλιψη;
   Αλλαγές στη διάθεση της εγκύου.


   Αυτά αποτελούν μερικά θέματα συζήτησης της ομάδας μας! Στόχος είναι η πρόληψη και η ενημέρωση για μια ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα.
   Οι μελλοντικοί γονείς ή οι νέοι γονείς διαμορφώνουν το γονικό τους τύπο σύμφωνα με έναν πολύ βασικό παράγοντα: αυτόν της αυτογνωσίας. Η διαδικασία της αυτογνωσίας αποτελεί τον πιο πολύτιμο βοηθό του μελλοντικού γονέα ή του νέου γονέα, στο δύσκολο έργο που πρόκειται να αναλάβει. Αν ο γονέας έχει δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα «Ποιος είμαι;», «Ποια στοιχεία συγκροτούν την προσωπικότητα μου;», «Ποια βιώματα της παιδικής μου ηλικίας παραμένουν εκκρεμή;», «Ποια είναι τα βαθύτερα κίνητρα μου για την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών;», τότε θα συνειδητοποιήσει ποιον τύπο γονέα τείνει να εκπροσωπεί, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να διαμορφώσει συνειδητά μια συμπεριφορά που θα ανταποκρίνεται στις αξίες και τις πεποιθήσεις του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποίησης, επιλογών και διαφοροποίησης, θα καταφέρει να νιώσει σταδιακά ότι η στάση που υιοθετεί σε κάθε περίσταση είναι η πλέον κατάλληλη για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού του και ως εκ τούτου θα νιώθει ασφαλής και επαρκής στο γονικό του ρόλο.
   Η δύσκολη και επίμονη διαδικασία απόκτησης αυτογνωσίας μπορεί να διευκολυνθεί και να προωθηθεί σε μεγάλο βαθμό στα πλαίσια μια Σχολής Γονέων. Συμμετέχοντας σε μια ομάδα προετοιμασίας για την οικογενειακή ζωή, οι μέλλοντες γονείς δε δίνουν απλώς απαντήσεις στα παραπάνω δύσκολα ερωτήματα, αλλά επιπλέον: α)αποκτούν σημαντικές γνώσεις σχετικά με την ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού και τα στάδια της εξέλιξης του και β)οδηγούνται στην πολυπόθητη μα επίμονη «διαφοροποίηση».
   Οι γονικοί τύποι διαφοροποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους παράγοντες όσον αφορά στη συμπεριφορά των παιδιών: α) τον αυτοέλεγχο, εάν δηλαδή κάποιος γονέας μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του, τα συναισθήματα του και τη συμπεριφορά του, β) την προκοινωνική του συμπεριφορά, δηλαδή τη συμπεριφορά παροχής βοήθειας προς τους άλλους και επίδειξης αλτρουισμού, γ)την επάρκεια, με άλλα λόγια πόσο υπεύθυνος κοινωνικά είναι ο γονέας, πόσο ανεξάρτητος, πόσος φιλικός, πόσο συνεργατικός ή κυριαρχικός, πόσο προσανατολισμένος στην επίδοση είναι, καθώς και πόσο σκόπιμη είναι η συμπεριφορά του, δ)το κίνητρο του για επίδοση, δηλαδή εάν ο γονέας τείνει να αντιμετωπίζεται θετικά τις προκλήσεις έχοντας αυτοπεποίθηση και αίσθηση κυριαρχίας.
   Οι Σχολές Υποψήφιων /Μελλοντικών Γονέων συγκροτούνται από «εν δυνάμει» γονείς, δηλαδή από γονείς οι οποίοι θέλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα (συναισθηματικά, ψυχολογικά, αλλά και γνωστικά) πριν αναλάβουν την άσκηση του γονικού του ρόλου. Οι Σχολές Υποψήφιων/Μελλοντικών Γονέων:
   ·         Παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση στους γονείς.
   ·         Διαμορφώνουν πρότυπα γονικού ρόλου.
   ·         Εστιάζουν στα θετικά στοιχεία και στις δυνάμεις (και όχι στις αδυναμίες) των υποψήφιων γονέων.
   ·         Συντελούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.
   ·         Τους βοηθούν να ισχυροποιήσουν την αυτοεκτίμηση τους, την πίστη στον εαυτό τους.
   ·         Τους παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών.
   Η θεματολογία των συναντήσεων είναι ποικίλη και διαμορφώνεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των γονέων και τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας.
   Αν και στις Σχολές Γονέων η συμμετοχή και των δυο γονέων, ενώ είναι επιθυμητή, δεν κρίνεται γενικά απαραίτητη και αναγκαία, στις Σχολές Υποψήφιων Γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν και οι δυο γονείς, ώστε να βιώσουν από κοινού αυτή τη μοναδική εμπειρία και να βοηθηθούν να αποκτήσουν την ίδια οπτική εισερχόμενοι στη γονικότητα.
   Οι Σχολές Υποψήφιων Γονέων συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή προσαρμογή των συζύγων στη νέα πραγματικότητα που σηματοδοτείται από τον ερχομό του καινούργιου μέλους. Προετοιμάζουν τους γονείς ψυχολογικά και συναισθηματικά για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη ζωή τους και τους θωρακίζουν ως προς του πιθανούς κραδασμούς που τυχόν θα αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, τους παρέχουν γνώσεις σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού και δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο μοναδικής και πρωτόγνωρης εμπειρίας. Τέλος, παρέχουν στους υποψήφιους γονείς ένα πλαίσιο υποστήριξης κοινωνικής και συναισθηματικής, η οποία παρέχεται τόσο από τον ειδικό, ο οποίος συντονίζει την ομάδα, όσο και από τους υπόλοιπους γονείς που συμμετέχουν σε αυτήν. Οι Σχολές Υποψήφιων Γονέων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο πρόληψης, που προωθεί την ψυχική υγεία όχι μόνο των γονέων αλλά και των νέων μελών της οικογενειακής ομάδας.
   Σήμερα παρατηρείται μια έντονη τάση ενδυνάμωσης του γονικού ρόλου από τους μελλοντικούς γονείς, η οποία υποδηλώνεται με την όλο και μεγαλύτερη επιθυμία και πρόθεση τους να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες ομάδες Σχολών Γονέων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί φαίνεται ότι οι γονείς συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η βιωματική εμπειρία συμμετοχής σε μια ομάδα είναι μοναδική και δεν αναπληρώνεται από οποιοδήποτε εποπτικό μέσο, όσο καλό και αν είναι αυτό.
   ---------------------------------------------------------------------------------------

   ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΧΩΔΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

   Σύμφωνα με τη γνωσιακή-συμπεριφορική θεωρία, ο αρνητικός τρόπος σκέψης ευθύνεται για τα αρνητικά συναισθήματα και τις προβληματικές συμπεριφορές. Δηλαδή, κάθε φορά που σκεφτόμαστε αρνητικά, νιώθουμε δυσάρεστα και συμπεριφερόμαστε δυσλειτουργικά.  

   Αν ο αρνητικός τρόπος σκέψης παρατηρηθεί και ελεγχθεί, θα αντικατασταθεί με περισσότερο ρεαλιστικό, οπότε οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε λιγότερο αρνητικά συναισθήματα και περισσότερο λειτουργικές συμπεριφορές.  

   Η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αποτελεί τη πιο πρόσφατη θεραπευτική προσέγγιση. Η εφαρμογή του μοντέλου στηρίζεται στην επίλυση των προβλημάτων του θεραπευόμενου, εστιάζει σε αλλαγές κατά την διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας και σέβεται τις επιστημονικές και θεραπευτικές αξίες.     Περιλαμβάνει μια πληθώρα τεχνικών οι οποίες στοχεύουν στην αναδόμηση των δυσλειτουργικών σκέψεων, στο χειρισμό των αρνητικών συναισθημάτων και στην αντικατάσταση των προβληματικών συμπεριφορών. Η θεραπευτική διαδικασία έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, ενώ παραμένει στο «εδώ και τώρα» χωρίς να δίνει έμφαση στην παιδική ηλικία και τις πρώτες ενδοοικογενειακές σχέσεις λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την ύπαρξη αυτών ως ενισχυτικούς παράγοντες του παρόντος θέματος που καλείται να διαχειριστεί ο θεραπευόμενος. 

   Οι Εφαρμογές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας 
   Αν και η εφαρμογή της θεραπείας έχει εξίσου υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας σε θεραπευτικές συνεργασίες που αφορούν θέματα αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης, η γνωσιακή- συμπεριφορική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται κυρίως στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη, το άγχος, συμπεριλαμβανομένων των εξελικτικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας όπως σχολική φοβία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και άλλες. 

   ---------------------------------------------------------------------------------------
   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  Εφόσον ελεγχθεί ο βαθμός σχολικής ετοιμότητας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται προετοιμασία των παιδιών που ετοιμάζονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Στόχος είναι να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη στο νέο σχολικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Προαναγνωστικές δραστηριότητες (εκμάθηση γραμμάτων μέσω παιχνιδιού)
  • Προγραφικές δραστηριότητες (πρώτες ασκήσεις γραφής)
  • Εκμάθηση προμαθηματικών εννοιών