Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση

           Στο γραφείο της ψυχολόγου χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνών δοκιμασμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων για τον έγκαιρο εντοπισμό νοητικών ελλείψεων, για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και για την αξιολόγηση συναισθηματικών καταστάσεων, όπως άγχος, φοβίες, κατάθλιψη κλπ.

Αναλυτικότερα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Ελληνικό WISC III (τεστ ελέγχου νοητικής ικανότητας παιδιών 6-16 ετών) 


 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
Προσφέρετε αναλυτική και λεπτομερή και όχι αδρή και ενδεικτική, Διάγνωση και Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου.
Η Αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιόπιστη και επιστημονικά κατοχυρωμένη άποψη για
 • τη φύση
 • την αιτιολογία
 • τη συμπωματολογία αλλα και
 • την προβλεπτική δυναμική των δυσκολιών που εμφανίζουν οι μαθητές σε όλους τους γνωστικούς τομείς που παίζουν κύριο ρόλο στη μάθηση.

Τα ευρήματα της Αξιολόγησης καταγράφονται στη σχετικήΈκθεση Αξιολόγησης Σχολικών Ικανοτήτων. Στην Έκθεση αυτή, γίνεται επίσης, εκτενής αναφορά στο τρόπο που οι δυσκολίες αλληλο-επιδρούν και αλληλο-επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης του αξιολογούμενου μαθητή.
Η ορθή και λεπτομερής Διάγνωση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό της αρμόζουσας κατά περίπτωση Θεραπείας, την εκπόνηση αποτελεσματικού Ατομικού Προγράμματος Αποκατάστασης και την επιλογή του κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού. • Α ΤΕΣΤ - Ανιχνευτική Δοκιμασία  Σχολικής Ετοιμότητας

 • ΤΕΣΤ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας

 • Αθηνά τεστ - Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

 • Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ

 • Σύστημα Achenbach (ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής και δυσπροσαρμοστικής λειτουργικότητας των παιδιών
 1. Ερωτηματολόγιο για γονείς (παιδιά ηλικίας 6-18 ετών)
 2. Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (παιδιά ηλικίας 6-18 ετών)
 3. Ερωτηματολόγιο για εφήβους (ηλικίας 11-18 ετών)

 • CARS - Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αυτισμού