Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές της Λέσβου
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σας γνωρίζουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. υλοποιεί από το τρέχον σχολικό έτος την Πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα). Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους στα παραπάνω μαθήματα. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου.
Το πρόγραμμα Ε.Δ. αρχίζει να λειτουργεί με σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Δ/νση  ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
        Ειδικότερα για την Πρώτη τάξη Γυμνασίου το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ. καθορίζεται ως εξής:
Τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση των μαθητών που τώρα αποφοιτούν από το Δημοτικό σχολείο και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2013-2014, οι Γονείς–Κηδεμόνες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής, με την παραλαβή των ελέγχων και την εγγραφή των μαθητών στην Α Γυμνασίου. Η αίτηση υποβάλλεται στις σχολικές μονάδες που θα φοιτήσουν, μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013.


Το πρόγραμμα Ε.Δ. υλοποιείται σε ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Δ), ανά Δ/νση Εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΕΣΒΟΥ
1
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 106
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2251023738
ΛΕΣΒΟΥ
2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2251082235
ΛΕΣΒΟΥ
3
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2253022257
ΛΕΣΒΟΥ
4
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΑΣ
ΑΓΡΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2253095331
ΛΕΣΒΟΥ
5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΡΟΚΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2254022217

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

Πηγή: www.lesvosnews.net