Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας

-->
                                            Γραπτό παιδιού 10 χρονώνΟι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα έχει αυξηθεί.
            Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται με πολλές μορφές: οπτική, ακουστική, κινητικού ελέγχου, δυσκολία στην επικοινωνία, στη λογική επεξεργασία πληροφοριών, κ.λ.π. Κάθε παιδί, έφηβος, ή ενήλικος με μαθησιακή δυσκολία είναι μοναδικός. Παρουσιάζει διαφορετικό συνδυασμό και σοβαρότητα προβλημάτων. Είναι ένα άτομο με μία, ή περισσότερες σημαντικές ελλείψεις στις βασικές διαδικασίες μάθησης. Το άτομο που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες έχει συνήθως νοημοσύνη μέσου όρου, ή πάνω από τον μέσο όρο. Παρόλα αυτά, για κάποιον λόγο υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο τι θα μπορούσε δυνητικά να πετύχει και στο τι πραγματικά πετυχαίνει στη ζωή του.
Η πιο συνηθισμένη μορφή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι η δυσλεξία στην οποία παρουσιάζονται δυσκολίες στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και στην ανάγνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

 • Δυσκολία αδρών και λεπτών κινήσεων, π.χ. δέσιμο κορδονιών, κουτσό.
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.
 • Δυσκολία στον προσανατολισμό στο χώρο (μπερδεύει το αριστερό με το δεξί).
 • Δυσκολία στον προσανατολισμό στο χρόνο (μπερδεύει έννοιες όπως, χθες, σήμερα αύριο κλπ).
 • Δυσλειτουργία της βραχύχρονης και της μακρόχρονης μνήμης π.χ. δυσκολεύεται να αποστηθίσει πληροφορίες, ξεχνά τα πράγματα του, δεν μπορεί να μάθει τις μέρες ή τους μήνες κλπ.


ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 •  Διαβάζει συλλαβιστά, αργά και άχρωμα.
 • "Χάνει" το σημείο που βρίσκεται.
 • Μαντεύει αφού διαβάσει ένα μέρος της λέξης, π.χ. ωραίος αντί για ωράριο.
 • Αλλάζει την σειρά των γραμμάτων ή των συλλαβών, π.χ. τοσ αντί για στο.
 • Δυσκολία στην ανάγνωση των γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά, π.χ. βάρος αντί για φάρος.
 • Παραλείπει γράμματα, συλλαβές ή και λέξεις.
 • Προσθέτει γράμματα, συλλαβές ή και λέξεις.
 • Δυσκολεύεται στην ανάγνωση λέξεων με δίφθογγους.
 • Επαναλαμβάνει λέξεις.
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση του κειμένου.

ΓΡΑΦΗ

 • Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν ακουστικά, π.χ. δ-θ, γ-χ, β-φ.
 • Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν οπτικά, π.χ. ο-α, π-τ, β-θ.
 • Παραλείπει γράμματα κυρίως σε λέξεις με τριπλά ή διπλά σύμφωνα, π.χ. Ατρέας αντί για Αντρέας.
 • Προσθέτει γράμματα, π.χ. αρκρούδα αντί για αρκούδα.
 • Δυσκολία στην αντιγραφή.
 • Χωρίζει ή ενώνει λέξεις, π.χ. με γάλο αντί για μεγάλο ή το μολύβιμου είναι κίτρινο


 Βιβλιογραφία
Αναστασίου, Δ. (1998). Δυσλεξία. Αθήνα: Εκδόσεις Άτροπος
Παντελιάδου, Σ. (2000) Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: Ελληνικα Γράμματα