Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Τί είναι οι Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία;


Αξιολόγηση μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης

Μαθησιακές δυσκολίες είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν παιδιά στη σχολική τους ζωή κατά την επεξεργασία και κατάκτηση του γραπτού Λόγου. Γενικότερα, είναι η δυσκολία στην επεξεργασία οποιασδήποτε γλωσσικής πληροφορίας. Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται με πολλές μορφές: οπτική, ακουστική, κινητικού ελέγχου, δυσκολία στην επικοινωνία, στη λογική επεξεργασία πληροφοριών, κ.λ.π. Κάθε παιδί, έφηβος, ή ενήλικας με μαθησιακή δυσκολία είναι μοναδικός. Παρουσιάζει διαφορετικό συνδυασμό και σοβαρότητα προβλημάτων. Είναι ένα άτομο με μία ή περισσότερες σημαντικές ελλείψεις στις βασικές διαδικασίες μάθησης. Το άτομο που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες έχει συνήθως νοημοσύνη μέσου όρου, ή πάνω από τον μέσο όρο. Παρόλα αυτά, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο τι θα μπορούσε να πετύχει και στο τι πραγματικά πετυχαίνει στη ζωή του. Ο βασικός πυρήνας των δυσκολιών εμφανίζεται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο στη συνέχεια και χωρίς την έγκαιρη αποκατάσταση τους, εξελίσσονται σε συνθετότερες στην  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Ποιες είναι οι ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό;

 • ·         Δυσκολίες στην Ανάγνωση (συλλαβισμός, δισταγμός, αντικαταστάσεις, παραλείψεις φθόγγων κ.λ.π).
 • ·        Δυσκολίες στη Γραφή (κάνουν μουντζούρες, δεν πιάνουν καλά το μολύβι, δεν ευθυγραμμίζουν τη γραφή τους, κάνουν πολύ μεγάλα ή μικρά γράμματα κ.τ.λ.).
 • ·         Δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου (έχουν μεγάλη δυσκολία να σχεδιάσουν κάτι που θέλουν να γράψουν και τελικώς να παράγουν κείμενο).
 • ·         Δυσκολίες στα Μαθηματικά (στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων, στην ταξινόμηση, την ομαδοποίηση, τη σειροθέτηση, την οπτική διάκριση αριθμών και συμβόλων, την μετατροπή γλωσσικών πληροφοριών σε μαθηματικά σύμβολα και το αντίστροφο).Ποιες είναι οι ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών στο Γυμνάσιο & στο Λύκειο;

 • ·         Δυσκολίες στην Αναγνωστική Κατανόηση (στην εφαρμογή στρατηγικών κατανόησης και μάθησης, στον εντοπισμό των μερών του κειμένου που δίνουν σημαντικές πληροφορίες, στην ερμηνευτική κατανόηση, στην κριτική κατανόηση κλπ.).
 • ·         Δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου (στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, στην οργάνωση και δόμηση του παραγομένου λόγου, στην ολοκλήρωση του κειμένου κλπ).
 • ·         Δυσκολίες στα Μαθηματικά και στη Φυσική (στην αποκωδικοποίηση μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση τύπων, λάθη που οφείλονται σε ελλείμματα οπτικό-χωρικής αντίληψης πχ. αντιγραφή ψηφίων, στη γλωσσική διατύπωση ορισμών φυσικών φαινομένων και εννοιών κλπ).Διάγνωση και Αξιολόγηση Δυσλεξίας

Εάν κάποιο παιδί παρουσιάζει μόνο μερικά από τα παραπάνω συμπτώματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ειδική μαθησιακή δυσκολία, αφού τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν περιστασιακά λίγα από αυτά τα συμπτώματα κάποια στιγμή στη ζωή τους. Όταν όμως το παιδί παρουσιάζει αρκετά από τα παραπάνω και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τότε ίσως χρειάζεται να εξετασθεί το ενδεχόμενο της μαθησιακής δυσκολίας.

Στον χώρο μας προσφέρουμε αναλυτική, λεπτομερή και όχι αδρή και ενδεικτική, Διάγνωση και Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Η Αξιολόγηση, που στηρίζεται στην έρευνα πάνω στη Διάγνωση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, περιλαμβάνει αξιόπιστη και επιστημονικά κατοχυρωμένη άποψη για:
 • ·         τη φύση
 • ·         την αιτιολογία
 • ·         τη συμπτωματολογία αλλά και
 • ·         τις δυσκολίες που εμφανίζουν οι μαθητές σε όλους τους γνωστικούς τομείς που παίζουν κύριο ρόλο στη μάθηση.


Η αξιολόγηση περιλαμβάνει όχι μόνο δοκιμασίες των βασικών γνωστικών διαδικασιών που αντιστοιχούν σε κάθε ηλικία (Ανάγνωση, Αναγνωστική Κατανόηση, Παραγωγή Γραπτού Λόγου κτλ) αλλά και ανταπόκριση σε ακαδημαϊκά κείμενα που αντιστοιχούν στην ηλικία αυτή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αξιολογητικής μεθόδου που χρησιμοποιούμε είναι το υλικό που χορηγείται, το οποίο αντιστοιχεί σε καθένα από τους παραπάνω τομείς για κάθε τάξη.

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι η ορθή και λεπτομερής Διάγνωση και Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης.