Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης


Η 19η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού.  
Η παιδική κακοποίηση αποτελεί συχνό και σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο του αιώνα μας και έναν από τους βασικότερους παράγοντες παιδικής θνησιμότητας. Τα παιδιά συνήθως κακοποιούνται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ή από άτομα που γνωρίζουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους και σπανιότερα από αγνώστους. 
Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης επηρεάζει σφαιρικά τη ζωή του παιδιού αλλά και του μετέπειτα ενήλικα. Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, μετατρέπονται σε άτομα με πολλά προβλήματα προσαρμοστικότητας, παρουσιάζουν τάση για κατάθλιψη, δυσκολία να εμπιστευτούν ανθρώπους καθώς και να δημιουργήσουν αληθινές σχέσεις εμπιστοσύνης.
Οι κυριότερες μορφές κακοποίησης είναι οι ακόλουθες:
1. Σωματική κακοποίηση
2. Ψυχολογική κακοποίηση
3. Σεξουαλική κακοποίηση
4. Παραμέληση